Naujausias arba paskutinis redaguotas įrašas

Burinė valtis - Milanija(Master-Korabel) M 1:72, medis.

 


   
 Darau, burinės valties,Milanija(Master-Korabel) M 1:72 mastelis, testinį surinkimą. Kaip ir paprastom valtelėm, nieko papildomo neplanuoju. Viskas bus renkama be jokių perdirbinėjimų. Nebent neesminiai spalviniai papildomi akcentai, kaip ir mažose irklinėse valtelėse. Na gal dar koks stovelio ar pagrindo sumanymas. Šiaip tai šitą valtį rekomenduočiau kaip pirmą modelį darant pirmą modeliuką iš rinkinio. Arba norint susipažinti su Master-Korabel stiliaus rinkiniais.
.

        Peržiūrėti visą temą...


Sąrašas paskutinių 12 -os naujų, papildytų ar redaguotų įrašų:


Nauji/Papildyti/Redaguoti prieš 3 d. ir seniau:

01. Apr 2017   Burinė valtis - Milanija(Master-Korabel) M 1:72, medis.

29. Mar 2017   Šilutės pašto karieta M 1:12 - V dalis.

09. Mar 2017   Objektų liejimas silikono formose.

09. Feb 2017   Organinio stiklo ir plastiko lankstymo stakles.

02. Feb 2017   Kintamo dydžio universalūs spaustuvai rėmeliams klijuoti.

01. Feb 2017   Pagrindas modeliui (ver. V.01).

29. Jan 2017   Laikina vitrina modeliui.

24. Jan 2017   Vitrina modeliui (ver. V..0.8).

23. Jan 2017   Šablonas detalėms pjauti tiksliai 90 laipsnių kampu.

21. Jan 2017   Valtis 95 mm - Milanija(Master-Korabel) M 1:72, medis.

01. Aug 2015   Puspriekabės ir vilkiko maketas kroviniui išdėstyti.

28. Jun 2015   Paprastos diskinės šlifavimo staklės iš faneros.
ŠILUTIŠKIAI - AVIACIJOS ŠVENTĖJE JUDRĖNUOSE.

Parašė A.Povilaitis (antanas) 31 Aug 2013
Modeliuotojo svetainė >> RENGINIAI

 

Straipsnio iš laikraščio "Šilokarčema" 2013m. liepos 23 dienos, elektroninė versija. Originalaus puslapio kopiją galima rasti čia: Šilutiškiai - aviacijos šventėje Judrėnuose . Autorius - Saulius Sodonis. Tikiuosi, bus įdomu paskaityti ir jums.

Šilutiškiai - aviacijos šventėje Judrėnuose

  Šeštadienį Stepono Dariaus tėviškėje Judrėnuose buvo pami­nėta legendinio Stepono Dariaus ir  Stasio Girėno skrydžio lėktu­vu „Lituanica" per Atlantą 80 metų sukaktis. Ta proga čia buvo ne tik prisiminti šie Lakūnai  bet ir vyko įvairūs pasirodymai. Gretimame Klaipėdos rajone taip pat svečiavosi ir šilutiškiai  Aviatoriai  Spalvingu aukštai į dangų iškilusiu aitvaru jie iš tolo rodė vietą, kur vyko ši šventė. Vėliau  susirinkusiems pademonst­ravo skraidančių lėktuvų modelių galimybes.

                      Saulius SODONIS

Pagarba

   Vos už dviejų kilometrų nuo Judrėnų esančioje lakūno S. Da­riaus tėviškėje yra pcurtas jam ir skrydžiui paminėti skirtas muzie­jus. Judrėnų ir aplinkinių gyven­viečių šventė nepraeina be pagrin­dinių švenčių akcentų - sportinių varžybų, saviveiklininkų pasirody­mų, piešinių konkursų bei profe­sionalių muzikantų koncertų ir. žinoma, visa vainikuojančių fejerverkų. Gal kiek išsiskyrė Judrėnų šventė iš kitų gaspadinėmis. ku­rios vaišino slėgtais sūriais. Ši šven­tė patraukli ir labai viliojanti bu­vo žadėtais įvairių lėktuvų pasiro­dymais. Tačiau scenarijų pakore­gavo stiprus ir gūsingas vėjas.

  Juo džiaugėsi šilutiškis Vydūno gim­nazijos technologijų mokytojas Ig­nas Mikalauskas, kuris į šventę at­sivežė ir iškėlė aitvarą su bemaž poros metrų ilgio tautinėmis spal­vomis padabintu kaspinu. Vėjo ne­pabūgo ir iš Kartenos aeroklubo atskridęs sportinis lėktuvas, kuris visą dieną skraidino iš dangaus švente norinčius pasigėrėti jos da­lyvius.

  Vidurdienį, po šv. Mišių vie­tos bažnyčioje, buvo paminėtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų jubiliejus, ku­rio metu buvo sakomos iškilmin­gos kalbos. Apie skrydį prisiminė ne tik oficialūs asmenys, bet ir S. Dariaus anūkas Skirmantas Maštaras. Po to daugelis klausėsi įvairių muzikantų koncerto, ska­navo čia pat kepamų kepsnių, ap­žiūrinėjo muziejų.

Šilutiškiai

    Šeštadienį rimstančio vėjo čia laukė sportinė skraidyklė bei šilu­tiškiai lėktuvų modeliuotojai ir aistringi skraidytojai Alvydas Ruškys bei Kęstas Paldauskas. Pasta­rasis atvažiavo į šventę ne tik su jau ne kartą į dangų pakilusiu karinio „Mig 29" lėktuvo prototipu, bet ir su specialiai jubiliejui padarytu „Li­tuanicos" modeliu.

                                            Taip K.Paldausko „Lituanicos" modelis atvyko į šventę jo automobiliu.
                                                                                         Gaila, bet čia padangės tuokart neraižė.

    Jis jau buvo iš­bandytas Šilutės padangėje, tačiau per šią švente jo radijo bangomis skraidantis modelis turėjo būti vie­šai parodytas pirmą kartą. Tačiau vėjas pakoregavo sumanymus ir „Lituanicos" premjerą teko atidė­ti.

   Vis dėlto ilgai lauke pasirodant modelių skrydžių nenusivylė. K. Paldauskas kiek sumažėjus vėjui į padangę „iškėlė" ir sportinius vi­ražus pademonstravo karinio lėk­tuvo modeliu. Danguje išties šis kiek didesnis nei vieno metro „Mig 29" atrodė kaip tikra karo mašina. Įspū­dį sustiprino reaktyvinių variklių griausmą primenantis jo skleidžia­mas garsas.

                                                         Į dangų karo lėktuvui „Mig 29" padėjo kilti A. Ruškys.
                                                                                        K. Paldauskas ėmėsi jo valdymo.

   Apie 10 minučių po  dangų įspūdingai nardęs šiuo lėktuvėliu, K. Paldauskas nusprendė, kad „Lituanicos" modelio dėl vis nerimstančio vėjo neleis. Šis legendinio lėktuvo modelis yra septintas, kuri padarė šis nuo vaikystės įvairius lėktuvus konstruojantis meistras. Pirmasis pagamintas modelis ir buvo „Lituanica", kuris „gimė" po K. Paldausko mokyklinės ekskursijos į Kaune esantį Karo muziejų. Taip jį sužavėjo šis legendinis lėktuvas. Tiesa, tuomet jis buvo tiesiog peiliu išdrožtas ir dar neskraidė. Vėliautai išaugo į aistrą, kuria jis tebesižavi ir iki šiol. O pasakoti ir kalbėti apie tai gali nesustodamas. Todėl šalia jo ir jo lėktuvo modelių visą laiką šventės metu būriavosi smalsuoliai.

   Drauge su juo atvykęs A. Ruškys labiau mėgsta skaityti nei konstruoti. Į šią šventę jis atsivežė sklandytuvo modelį, tačiau dėl gūsingo vėjo nusprendė šį kartą nesklandyti.

                                       S. Dariaus tėviškėje. Iš kairės: A. Ruškys, K. Paldauskas ir I. Mikalauskas

  Skraidančios „Lituanicos" autorius taip pat šilutiškis. Nors šeštadienį legendinio S. Dariaus ir S. Girė-no skrydžio 80 metų jubiliejui skirti renginiai taip pat vyko Kaune bei S. Girėno tėviškėje Vytogaloje, Šilalės rajone, tačiau pro tas vietas Vlado Kensgailos ir Sigito Noreikos pilotuojamas 1983 metais atkurtas „Lituanicos" lėktuvas nusileido tik Judrėnuose. Daugelis buvo matę šį specaliai kino filmui atkurtą lėktuvą ir žinojo, kad jis nėra didelis. Tačiau, kad toks... nedidelis galėjo įsitikinti Judrėnuose. Dėl vietos stokos net įlipti į jį ir legendi- niai lakūnai, turėjo pro langą. Tai ir pamatė susirinkę, kai iš jo vikriai išlipo aštuoniasdešimtmeti švenčiantis V.Kensgaila ir S.Noreika.

                                        Specialiai laikraščio skaitytojams nusifotografavo S. Noreika ir V. Kensgaila.
                                                                                       Pastarasis perdavė labų dienų kraštiečiams.

   Jie pasveikino susirinkusius su švente. O lėktuvą sukonstravęs V. Kenisgaila trumpai papasakojo, kiek ir kokių lėktuvų yra sukūręs. Šis, kilęs iš Bikavėnų, ilgai gyvenęs ir dirbęs Šilutėje, garsus konstruktorius buvo aeroklubo vadovu. Šiuo metu jis gyvena Panevėžyje.

Iš Šilutės vis dėlto pasirodė

   Pavakare danguje pasirodė dar vienas lėktuvas. Juo iš Šilutės motorizuotu sklandytuvu „Blanik" atskrido Feliksas Kairys. Jis vienas kiek sumažėjus vėjui pasiryžo įveikti bemaž 30 kilometrų atstumą. Jo pasirodymas iš karto patraukė dėmesj, nes ant lėktuvo viršaus buvo prikonstruotas „Suzuki" automobilio variklis. Nepalankios oro sąlygos sutrukdė iš Šilutės pakilti keletui ultralengvųjų lėktuvėlių.

   P.S. Kaip priedą prie straipsnio, pridedu "MIG-19" modelio skrydžio video įrašą. Jis darytas ne Judrėnuose, bet įspūdis tikrai ne blogesnis.


Redaguota: 31 Aug 2013 22:53

Atgal

Komentarai

Nerasta

Komentuoti


Paieška

Statistika

Lankėsi per 10 min
  • visi ilsisi
Svečiuojasi: 7 lankytojai(-jų)

Scale Model


Šalys!